ارزیابی مراکز درمانی

ارزیابی مراکز درمانی

ارزیابی مراکز درمانی فرآیند حرفه ای و متکی بر دانش و تجربه است که در آن کلیه ساختار مراکز درمانی مورد ارزیابی قرار میگیرد.

در ارزیابی  علاوه بر سنجش المان های موثر در پیشرفت و یا عدم پیشرفت ، ساختار تمام مجموعه به صورت ریشه ای بررسی میگردد تا نقاط قوت و ضعف و پتانسیل ها مشخص گردد.

در مرحله بعد بعد از اولویت بندی مواردی که فعالیت مجموعه متاثر از آن است برنامه ای جمع و مدون جهت تصحیح روند و یا افزایش سرعت رشد ارائه میگردد.

در ارزیابی مراکز درمانی به سؤالات متعددی از جمله موارد زیر پاسخ داده می شود .

  • آیا سیستم های ایجاد انگیزش در منابع انسانی به درستی طراحی و پیاده سازی کرده اند؟
  • آیا برند مجموعه به درستی تعریف شده است؟
  • آیا هزینه های مارکتینگی با میزان جذب بیمار همخوانی دارد؟
  • آیا نظام کنترلی قدرتمندی به عملکرد پرسنل طراحی و پیاده سازی شده است ؟
  • مدیریت ارتباط با بیماران چه میزان مطلوبیت دارد؟
  • انبارش سیستم و مدیریت مصارف به درستی عمل می نماید؟
  • آیا کیفیت خدمات مرکز دندانپزشکی به خوبی به بیماران منتقل می گردد ؟
  • آیا سیستم پیگیری های پس از درمان و چکاپ به درستی پیاده سازی شده است ؟
  • چه ایراداتی در نظام مشارکت و شیوه تعامل شرکا وجود دارد ؟
  • بسیاری دیگر از نکات و تحلیل هایی که هر یک می تواند سرنوشت موفقیت یک مرکز درمانی را متحول کند.

درخواست مشاوره رایگان

این زمینه را پر کنید
این زمینه را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این زمینه را پر کنید
فهرست
خروج از نسخه موبایل