بازاریابی عصبی   عمیق ترین تاثیرگذاری بازاریابی را در عمق مغز کاربران می‌گذارد.

فرانسیس کریک ، یکی از برندگان سال های پیش  جایزه نوبل، نظریه جالب و حیرت آوری  را مطرح کرد .

طبق نظریه فرانسیس کریک ، تمام احساسات ، افکار ، اعمال و همچنین مبنای تصمیم گیری های خودآگاه و ناخودآگاه انسان ها را محصول فعالیت نورون های عصبی دانسته است.

این نظریه باعث شد تا بازاریابان برای اثربخشی عمیق بر مخاطبان ، تلاش خود را شروع کنند و حوزه جدیدی به اسم بازاریابی عصبی به وجود آورند.

بازاریابی عصبی ، مغز را برای انتخاب های خاص جهت دهی کرده و مخاطب را متقاعد به انتخاب یک محصول ویا خدمات میکند.