شما تومجموعتون آهنگ پخش میکنید؟!

اگه این کار رو نمیکنید پس حتما این وب استوری رو کامل ببینید!

جالبه بدونید که پخش موسیقی به میزان  18 درصد در تحمل فشار کاری پرسنل کمک میکنه!

و از همه جالب تر اینکه با کاهش فشار کاری باعث افزایش 17 درصدی فروش یا ارائه خدمات هم میشه!

شما با استفاده از یک آهنگ ملایم و آرامش بخش هم میتونید  استرس مراجعین خودتون رو کاهش بدید