در دنیای رقابتی امروز اگه مزیت رقابتی نداشته باشید به هیچ عنوان نمیتونید موفق بشید

مزیت رقابتی برای کلینیک ها وافرادی که خدمات مختلف ارائه میکنند به چهار دسته تقسیم میشوند

1. تمایز در قیمت خدمات

2. مزیت رقابتی در نوآوری مثلا اگر از تجهیزات یا مواد خاصی استفاده میکنید

3. تمایز از منظر تمرکز: مثلا فقط به گروه خاصی از جامعه خدمات می دهید یا فقط روی یک درمان خاص تمرکز کرده اید.

4. مزیت رقابتی به واسطه رفتار و تجربه انسانی پرسنل و پزشکان در کلینیک