اهمیت بومی سازی یک برند جهانی

اهمیت بومی سازی یک برند جهانی

بومی سازی یک برند جهانی به عنوان بین‌المللی‌سازی برند نیز شناخته می‌شود، فرآیند انطباق یک برند جهانی برای مطابقت با نیازها و ترجیحات خاص بازارهای محلی است. امروزه، جایی که…
قدرت داستان سرایی در فروش

قدرت داستان سرایی در فروش

مقالات
در دنیای فروش، رازی پنهان بنام داستان سرایی وجود دارد که بهترین ها را از بقیه جدا می کند. فروشندگانی که می توانند داستان های قانع کننده ای تعریف کنند،…
شرافت در رهبری

شرافت در رهبری

ازیابی مرکز
شرافت یک ویژگی اساسی است که نقشی تعیین کننده در حوزه رهبری ایفا می‌کند. علی‌رغم اهمیت آن، اغلب کمتر بها داده می‌شود. شرافت اصلي است که از مرزهاي فرهنگ، جامعه…